strona główna dieta owocowo-warzywna ośrodek oferta atrakcje galeria rezerwacja cennik kontakt

Zasady ochrony danych osobowych

Drodzy Państwo,

Od początku działalności spółki Scala z o.o. (Regon 140549996, NIP 525-236-29-23) dokładaliśmy starań, aby Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazujecie przy rezerwacji pokoi, wystawianiu faktury, jak również adresy mailowe i numery telefonu, były właściwie chronione. Nigdy tych danych nie użyliśmy wbrew woli Państwa.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni Państwu, że korzystacie z naszych usług. Dziękujemy.


RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy, które formalnie zobowiązują podmioty do opracowania zasad ochrony danych osobowych.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.

Wobec powyższego, opracowaliśmy takie zasady. Oto one:

1. Administratorem Państwa danych jest Spółka Scala sp. z o.o. (Regon 140549996, NIP 525-236-29-23), ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa.

2. Dane osobowe wykorzystywane są do: identyfikacji Klienta zamawiającego usługę hotelową, realizacji tej umowy, dla celów podatkowych i księgowych, realizowania lokalnych opłat (np. klimatycznych), rozpatrywania reklamacji, dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, kontaktu z Klientem udzielając mu odpowiedzi na jego zapytania. Dane mogą być przetwarzane dla własnych celów marketingowych, które będą polegać na przesłaniu Klientowi oferty, jak też życzeń świątecznych. Taka forma przetwarzania danych, będzie realizowana przez Administratora tylko w takim wypadku, gdy Klient nie zastrzeże, poprzez wysłanie dyspozycji mailem lub w formie oświadczenia pisemnego przesłanego na adres Administratora, że nie wyraża zgody na taką formę przetwarzania jego danych.

3. Administrator, do kontaktów z Klientami korzysta z maila: biuro@scala-rowy.pl

4. Przy dokonywaniu rezerwacji poprzez system rezerwacyjny, dostępny na stronie internetowej:www. http://scala-rowy.pl/, czy bezpośrednio w recepcji, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu,
- adres e- mail,
- ewentualnie numer rejestracyjny pojazdu,
- ewentualnie numer rachunku bankowego.

5. Przed rozpoczęciem pobytu w ośrodku Administrator prosi Klienta o okazanie dokumentu tożsamości.

6. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, które umożliwiają rejestrowanie wszystkich operacji na Danych Osobowych. Dostęp do Danych Osobowych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

7. Administrator nie udostępnia nikomu danych osobowych Klientów, chyba, że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

8. Klient w każdej chwili ma prawo odmówić zgody na przetwarzanie swoich danych, ma prawo dostępu do swoich danych, do ich modyfikacji i żądania usunięcia ich z serwisu, kontaktując się poprzez: biuro@scala-rowy.pl., lub też przesyłając pismo na adres Administratora.

9. Administrator jest właścicielem strony internetowej:http://scala-rowy.pl/. Strona internetowa nie generuje plików „cookies”.

10. Administrator organizując rekolekcje z dietą, której integralną częścią jest opieka lekarska, stwierdza, że dane na temat stanu zdrowia przekazane przez Klienta lekarzowi, który jest podmiotem zewnętrznym w stosunku do Administratora, stanowi autonomiczną decyzję Klienta. Dokumentacja medyczna Klienta jest jego wyłączną własnością. Administrator nie wchodzi w posiadanie tych danych, nie przetwarza ich i nie archiwizuje. W czasie trwania turnusu Klient przechowuje swoją dokumentacje medyczną w swoim pokoju.

11. Okres przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania Danych Osobowych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Dane Osobowe przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu, wymogów prawa podatkowego lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane Osobowe przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Dane Osobowe są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania Danych Osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane Osobowe są nieodwracalnie usuwane.
12. Polityka ochrony danych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 24 maja 2018 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla SCALA
wykonanie: s-can.pl